Členstvo a poplatky v Športovom klube Koryo

Členom klubu sa môže stať každý, bez rozdielu veku a pohlavia, bez rozdielu politického presvedčenia a náboženského vyznania, ak má záujem o cvičenie kórejského bojového umenia Taekwon-Do. Člen klubu môže na základe slobodného rozhodnutia kedykoľvek, bez udania dôvodu prerušiť (dočastne alebo trvalo) členstvo v klube.

Športový klub Koryo nepoberá vstupné za tréning ani nevystavuje žiadne permanentky. Účasť na tréningov je podmienená členstvom v klube a s ním spojená povinnosť uhrádzať členské príspevky. Členské príspevky sa platia mesačne a ich výška závisí od stupňa pokročilosti člena klubu. V rámci jedného mesačného členského, člen klubu môže navštevovať všetky tréningy organizované klubom, prípadne sa zúčastňovať aj iných aktivít organizovaných klubom ako sú napr. bežecké tréningy.

Mesačné členské príspevky sú nasledovné:

  • začiatočníci (10. až 9. KUP) = 40 €/mes.
  • mierne pokročilí (8. až 5. KUP) = 35 €/mes.
  • pokročilí (4. KUP a viac) = 30 €/mes.
  • deti do 12 rokov = 30 €/mes.

V prípade ak sa člen klubu z nejakých dôvodov (napr. choroba, povinnosti) nemôže dlhšiu dobu zúčastňovať tréningov, má možnosť dočasne prerušiť členstvo.