Členstvo a poplatky v Športovom klube Koryo

Členom klubu sa môže stať každý, bez rozdielu veku a pohlavia, bez rozdielu politického presvedčenia a náboženského vyznania, ak má záujem o cvičenie kórejského bojového umenia Taekwon-Do. Člen klubu môže na základe slobodného rozhodnutia kedykoľvek, bez udania dôvodu prerušiť (dočastne alebo trvalo) členstvo v klube.

Športový klub Koryo nepoberá vstupné za tréning ani nevystavuje žiadne permanentky. Účasť na tréningov je podmienená členstvom v klube a s ním spojená povinnosť uhrádzať členské príspevky. Členské príspevky sa platia mesačne a ich výška závisí od stupňa pokročilosti člena klubu. V rámci jedného mesačného členského, člen klubu môže navštevovať všetky tréningy organizované klubom, prípadne sa zúčastňovať aj iných aktivít organizovaných klubom ako sú napr. bežecké tréningy.

Mesačné členské príspevky sú nasledovné:

  • začiatočníci (bez t. s.), 10. kup až 5. kup  = 45 €/mesiac
  • pokročilí (4. kup a vyšší) = 30 €/mesiac

V prípade ak sa člen klubu z nejakých dôvodov (napr. choroba, povinnosti) nemôže dlhšiu dobu zúčastňovať tréningov, má možnosť dočasne prerušiť členstvo.