Športový klub Koryo

občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

sídlo a korešpondenčná adresa:
Čiližská 22, 821 07 Bratislava
IČO: 31812392, DIČ: 2021686139

Bankový účet: Československá obchodná banka, a. s., č. účtu: 4030060512/7500
IBAN: SK91 7500 0000 0040 3006 0512, SWIFT/BIC: CEKOSKBX

Youtube kanál ŠK KoryoStanovy ŠK Koryo vo formáte PDF

Uzavretá skupina na Facebook-u pre všetkých členov nášho klubu. Členom sa môžu stať všetci naši členovia – dospelí, juniori, aj deti a ich rodičia. Vzájomne sa informujeme o činnosti nášho klubu, zdieľame si rôzne príspevky, fotografie a videa týkajúce sa Taekwon-do a činnosti nášho klubu.

Uzavretá skupina na Facebook-u pre detských členov krúžku Taekwon-Do a ich rodičov. Trénujeme na základných školách v Podunajských Biskupiciach a vo Vrakuni (ZŠ Podzáhradná, ZŠ Bieloruská a ZŠ Železničná). V skupine si zdieľame informácie o tréningoch Taekwon-Do a o iných aktivitách, ktoré organizujeme pre deti.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

predseda: Ing. Dárius Kneppo, I. Dan, tel.: +421 910 999 885, e-mail: info@koryo.sk

V prípade, že Vás zaujala možnosť si zacvičiť Taekwon-Do, naváhajte a príďte medzi nás. Miesto a čas nájdete v časti Tréningy. Stačí si zo sebou zobrať ľahký cvičebný úbor a skúsiť si zacvičiť. Prvý tréning je zdarma. Ak nemáte dostatok kondície pre toto cvičenie, nevadí, každý cvičí podľa svojích schopností a možností. Každá cesta sa začína prvým krokom a výsledok záleží od vytrvalosti.