Taekwon-Do I.T.F.

Taekwon-Do je Kórejské bojové umenie, zamerané predovšetkým na obranu a skladá sa z 3 200 presne popísaných pohybov, kopov, pádov, úderov, úchopov, blokov, sekov a úhybov. Slovo Taekwon-Do v sebe skrýva tento význam:

Tae – noha, kop, práca s nohami

Kwon – päsť, ruka, úder päsťou

Do – cesta, umenie nájsť správnu cestu životom

Taekwon-Do je bojové umenie, ktoré ťa naučí ako sa brániť holými rukami a nohami, nachádza v tvojom tele a v tvojej duši skryté rezervy, a pomáha rozvinúť tvoju kondíciu, vytrvalosť, ohybnosť, rýchlosť a zachovať pevné telesné a duševné zdravie. Je to bojové umenie, ktoré sa učíš preto, aby si dokázal obhájiť spravodlivosť a morálku, a aby si dokázal obrániť slabších a utlačovaných. Je známe svojimi rôznorodými kopacími technikami, aj vo vzduchu a v otočkách.

choi_hong_hiTaekwon-Do je najmladším bojovým umením, vzniklo v roku 1955, hoci jeho korene siahajú do obdobia pred 2000 rokmi. Jeho autorom je generál Choj Hong Hi, ktorý na základe skúseností dôkladne vypracoval techniku neozbrojeného boja a vniesol do tohto bojového umenia vznešenú filozofiu. Gen. Choj Hong Hi sa narodil v roku 1918 v Kórei a zomrel v roku 2002. Počas svojho života navštívil aj niekoľko krát Slovensko, naposledy v auguste 2001 a tí ktorí sa venujú Taekwon-Do dlhšie, mali tú česť sa s ním osobne stretnúť. S úctou spomíname.

V súčastnosti sú najrozšírenejšie tri štýly Taekwon-Do a to: I.T.F., W.T.F. a G.T.F. Technika zostáva všade podobná. W.T.F. niektorú techniku poníma odlišne a má úplne iné zostavy tzv. Poomse. My cvičíme I.T.F. (International Taekwon-Do Federation), tak ako ho vytvoril generál Choi Hong Hi.

V Taekwon-Do rozlišujeme dve podstaty: fyzickú a psychickú. Fyzická podstata je založená na princípe modernej vedy, predovšetkým newtonovskej fyziky, ktorá nás učí, ako správne koncentrovať do krátkeho okamžiku maximálnu silu. Duchovné princípy vychádzajú z tradičných etických a morálnych zásad Ďalekého východu. Taekwon-Do nie je len umením rozvíjajúcim iba fyzické schopnosti, ale je to tiež cesta k zdokonaleniu myslenia, sebaovládania, naplňuje sebauspokojením a zdravým sebavedomím, vedie k nenútenej prirodzenosti.

Podrobnejšie informácie o Taekwon-Do (história, etika, techniky, zostavy, súťažné pravidlá a pod.) nájdete v publikácii TaekwonDo tréningový manuál, ktorý si môžete stiahnuť zadarmo na tejto stránke.