Športový klub Koryo

Športový klub Koryo je občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, vznikol v roku 2002. Hlavným účelom klubu je rozvíjať kórejské bojové umenia Taekwon-Do na Slovenku. Športový klub Koryo organizuje tréningy, súťaže, školenia a exhibície Taekwon-Do. Športový klub Koryo je členom Slovenského zväzu Taekwon-Do ITF.

Hlavným dokumentom, ktorý potvrdzuje existenciu a činnosť Športového klubu Koryo sú stanovy ktoré si môžete stiahnuť vo formáte pdf TU.

Všetci naši tréneri absolvovali odbornú prípravu v zmysle §83 ods. 4  písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 Z. z. a sú oprávnení vykonávať odbornú činnosť – Tréner so športovou špecializáciou Taekwon-Do ITF.

Tréneri a výbor klubu:

dario1

Dárius Kneppo, I.Dan
predseda klubu, tréner 1. kvalifikačného stupňa

+421 910 999 885
info@koryo.sk

Taekwon-Do som začal cvičiť v roku 1996. Mojím prvým trénerom bol majster Hafiz Karwandgar (toho času nositeľom 4. Danu). Neskôr ma trénovali majstri: Matiullah Karwandgar, Yun Nam Gyu, a Pak Chol Min. Trénovaniu som sa začal venovať v roku 2001 ako asistent inštruktora v Bratislave (KBU TKD Chon-Ji). V roku 2002 som založil Športový klub Koryo, a viedol som tréningy pre deti a mládež v Bratislavskej Dúbravke, neskôr na Račianskej ul. v Bratislave až do roku 2008. Po krátkej pauze pozastavenia tréningov som v roku 2010 spoločne s Petrom Weidingerom, Jánom Vrablicom a Lubošom Mertelom opäť obnovil činnosť ŠK Koryo.

lubos

Luboš Mertel, I. Dan
tréner 1. kvalifikačného stupňa

+421 903 795 144
lubos.mertel@centrum.sk

Taekwon-Do cvičím od roku 1992. Mojimi prvými trénermi boli bratia Karwandgarovci. Pod ich vedením som v roku 1998 dosiahol I. Dan. Od toho času som viedol tréningy v mnohých Bratislavských klubov Taekwon-Do. V súčasnosti vediem tréningy iba v ŠK Koryo.

ladislav-hunady

Ladislav Huňady, II. Dan
Hlavný tréner a kondičný tréner, 1. kvalifikačný stupeň

+421 908 553 335
Ladislav.hunady@gmail.com

V roku 1994 som začal trénovať Taekwon-Do ITF pod vedením Ing. Zahera z Afganistanu. Neskôr ma trénovali kórejskí majstri, ale najviac ďakujem majstrovi, medzinárodnému inštruktorovi z Poľska, pánovi Jerzymu Jedutovi, VIII. Dan, ktorý ma trénuje od roku 1999 až po súčasnosť. Trénerom som sa stal v roku 1998. Zúčastnil som sa na seminári so zakladateľom Taekwon-Do, gen. Choi Hong Hi, IX. Dan, a po jeho smrti s jeho nástupcom, grand majstrom Trán Triéu Quán, IX. Dan.  V rokoch 2004 – 2010 som odovzdával svoje poznatky a skúsenosti ako reprezentačný tréner SZTKD ITF, a od roku 2010 až po súčasnosť som prezidentom SZTKD ITF. Pretože je Taekwon-Do súčasťou môjho života, rozšíril som si svoje vzdelávanie v roku 2014 o kurz systémovej edukácie detí v predškolskom veku a v roku 2015 som sa stal Kondičným trénerom 1. Triedy.

Dlhoročné skúsenosti, ktoré som počas trénovania získal, by som chcel aj ďalej odovzdávať  svojim zverencom. Budem sa snažiť čo najlepšie motivovať ľudí k zdravému životnému štýlu a k pohybu.

matej

Matej Košalko, I. Dan
tréner 1. kvalifikačného stupňa

Počas navštevovania základnej a strednej školy som cvičil Karate. K Taekwondu som sa dostal počas môjho štúdia na vysokej škole v roku 2005, trénoval ma kórejský majster Ri Kum Chol v Banskej Bystrici. Od roku 2010 trénujem v Bratislave v ŠK Koryo.

peter_bestro

Peter Bestro, I. DAN
tréner 1. kvalifikačného stupňa

Taekwon-Do som začal cvičiť v roku 2008. Prvé kroky som absolvoval pod vedením kórejského majstra Ri Yong Sok-a (VIII. dan) a ďalšie pod vedením trénera Karola Molnára (V. dan). V ŠK Koryo trénujem od roku 2013. Tu som dovŕšil aj svoju cestu k I. danu, ktorý mi udelil Robert Jasinski (VI. dan). Som trénerom 1. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou Taekwon-Do ITF.